Дирекцијата за заштита на личните податоци во соработка со UNDP Македонија ќе одржи предавање на тема „Заштита на личните податоци“

АГЕНДА

10:30 – 11:00 регистрација на учесници
I сесија –
(11:00-12:00) Тема: Едукација на младите како приоритет – ЧАС ПО ПРИВАТНОСТ
(12:15-13:15) Тема: Заштитата на личните податоци како систем во РМ
13:15-13:45 Пауза
II сесија –
(13:45-14:45) Тема: „Правото да се биде заборавен“
(15:00-16:00) Тема: „Видео –надзор“

 

Преземено од : Facebook

Остави коментар