Сите информации што треба да им се објаснат на студентите за следниве детали за курсот:

Датум: 17 мaј 2020 (недела)
Времетраење: 17:30-20:00

Агенда:

17:00 Microsoft серверски систем

18:00 LINUX серверски систем

18:30 SOLARIS серверски систем

19:00 Сајбер безбедност во компјутерски системи

19:15 Важноста на компјутерските мрежи и нивните должности во компјутерските системи


Преземено од Facebook

Остави коментар